ANT WIP

 

Associatie Nederlandse Tandartsen

Tandarts Graafland is aangesloten bij de Associatie Nederlandse Tandartsen. De ANT staat voor goede mondzorg, nu en in de toekomst, en streeft naar het bevorderen van kwaliteit in en rond de tandartspraktijk. Indien wet- en regelgeving geen betere mondgezondheid voor de patiënt oplevert, zal de ANT zich tot het uiterste inspannen om onnodige bureaucratie te verminderen. De beschikbare tijd moet zo goed mogelijk besteed worden aan de patiënt. Regelgeving dient als instrument niet verstikkend, maar regulerend en faciliterend te zijn. .

Werkgroep Infectie Preventie Tandheelkunde

De richtlijn van de Werkgroep Infectie Preventie – Tandheelkunde (WIP-T Richtlijn) geldt als professionele standaard en is zodanig geschreven dat de erin gegeven adviezen en richtlijnen in de tandheelkundige praktijk kunnen worden uitgevoerd. Dit kan wel betekenen dat er eventuele aanpassingen nodig zullen zijn. De bedoeling van deze Richtlijn is dat de kloof tussen theorie en praktijk wordt overbrugd en het voor een ieder duidelijk wordt hoe adequate praktijkhygiëne vorm gegeven kan worden.

Een verantwoorde uitvoering van hygiënische maatregelen in de tandartspraktijk gaat uit van een basis-praktijkvoering die aan de algemeen geldende normen en waarden van praktijkorganisatie en tandheelkundig technische kwaliteit voldoet.

In deze richtlijn worden de persoonlijke hygiëne van de tandarts en medewerkers in de praktijk, en de risico’s die worden gelopen ten gevolge van door bloed overdraagbare en andere besmettelijke ziekten besproken. Veel aandacht wordt besteed aan de reiniging, sterilisatie en desinfectie van het tandheelkundig instrumentarium en apparatuur om infecties bij patiënten te voorkomen. Ook het reinigen en de eventuele desinfectie van de werkruimte wordt behandeld.

ANT WIP